Freedance Garderen

Freedance BUITEN op zaterdag

13 & 27 jul 10 & 24 aug

 

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Om in te schrijven voor de nieuwsbrief van Somatic Dance klik hier

MENU

 

Privacy verklaring

.

Carla’S Dans en Beweging

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Carla’S Dans en Beweging.Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Carla’S Dans en Beweging.

 

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

01. Carla’S Dans en Beweging

Carla’S Dans en Beweging is een onderneming die (tango)danslessen en -workshops organiseert en verzorgt, vrije dansavonden organiseert, andere kleine ondernemingen op het gebied van dans, beweging en innerlijke bewustwording ondersteunt, begeleidt en adviseert.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Carla’S Dans en Beweging verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Carla’S Dans en Beweging, neem dan gerust contact op!

carlasomer@gmail.com | tel. 06 45 55 6872

Zuilenstraat 7E | 3512NA | Utrecht

BTW. Nr. 1217.55.472.B01 | KvK Utrecht: 30176954

Carla’S Dans en Beweging is een eenmanszaak, die wordt gedreven door Carla Somer.

 

02. Doel gegevens

Carla’S Dans en Beweging bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor onderstaande doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

    1. versturen van nieuwsbrieven

Carla’S Dans en Beweging stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief t.a.v. dans- en bewustwordingsactiviteiten waarbij Carla’S Dans en Beweging betrokken is. Je voor- en achternaam, geslacht en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de websites van Carla’S Dans en Beweging; www.tangoinwijk.nl en www.freedanceutrecht.nl . Daarnaast kun je op jouw of mijn verzoek je mondeling of tekstueel voor de nieuwsbrieven aanmelden.

   2. (potentiele) cursisten voorzien van informatie

Carla’S Dans en Beweging onderhoudt per mail of telefoon contact over cursusmogelijkheden of wijzigingen in geplande activiteiten. De hiervoor benodigde persoonsgegevens (naam, mailadres, telefoonnummer) worden hiervoor met jouw nadrukkelijke toestemming opgeslagen en gebruikt.

    3. Zakelijke contacten

Carla’S Dans en Beweging onderhoudt per mail of telefoon contact over zakelijke activiteiten. De hiervoor benodigde persoonsgegevens (bedrijfsnaam, naam, mailadres, telefoonnummer) worden hiervoor met jouw nadrukkelijke toestemming opgeslagen en gebruikt.

 

03. Ontvangers van gegevens

De gegevens die Carla’S Dans en Beweging ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

    1. Laposta

De nieuwsbrieven worden verzonden met Laposta. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw voor- en achternaam, e-mailadres en geslacht automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta

   2. Gmail

De e-mail van Carla’S Dans en Beweging wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.

 

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Carla’S Dans en Beweging, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Voor het versturen van nieuwsbrieven wordt jouw e-mailadres opgeslagen in Laposta. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

 

05. Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door Carla’S Dans en Beweging beheerd in Microsoft Office ten behoeve van zakelijke administratie. De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

06. Jouw rechten

   1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Carla’S Dans en Beweging vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Carla’S Dans en Beweging. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

    2. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Carla’S Dans en Beweging. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief. 

   3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Carla’S Dans en Beweging vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

   4. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Carla’S Dans en Beweging niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

   5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Carla’S Dans en Beweging jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Als je gebruik wilt maken van deze rechten kun je dat melden via carlasomer@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07.  Plichten

Carla’S Dans en Beweging verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van activiteiten en diensten van Carla’S Dans en Beweging via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden of onderhouden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Carla’S Dans en Beweging de betreffende activiteit en dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Carla’S Dans en Beweging met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Carla’S Dans en Beweging behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Carla’S Dans en Beweging dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Carla’S Dans en Beweging te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

carlasomer@gmail.com | tel. 06 45 55 6872

Zuilenstraat 7E | 3512NA | Utrecht

 

 

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Om in te schrijven voor de nieuwsbrief van Somatic Dance klik hier